MOTIVASI INTRINSIK

Motivasi dalaman Abraham Maslow telah menyatakan mengenai motivasi dalaman dengan jelas melalui pernyataan beliau, “Kehidupan manusia tidak mungkin boleh difahami melainkan aspirasi tertingginya diambil kira. Pertumbuhan, kesempurnaan kendiri, usaha ke arah hidup sihat, pencarian identiti dan autonomi, penghasilan kecemerlangan (dan frasa-frasa lain yang menunjukkan usaha untuk meningkatkan kedudukan diri) kini mesti diterima tanpa ragu-ragu sebagai satu tendensi yang telah tersebar luas.”

Edwards Deming percaya bahawa motivasi dalaman (keinginan), pencapaian, produktiviti dan kualiti kerja tidak boleh dijadikan peraturan atau dimanipulasikan. Beliau percaya bahawa semua manusia dilahirkan bersama motivasi dalaman – dorongan dalaman untuk belajar, untuk merasa bangga dengan kerja dan tugas, untuk mencuba dan untuk memperbaiki diri. Rasa bersalah dan rasa berdosa serta rasa keinginan untuk melakukan yang baik, kesemuanya merupakan motivasi dalaman walaupun dua yang pertama kelihatan seperti negatif. Perasaan itu sebenarnya dapat dirasakan sebelum sesuatu tingkahlaku mengambil tempat.

Malone dan Lepper (1987) telah mendefinisikan motivasi dalaman (intrinsik) sebagai apa yang akan dilakukan oleh seseorang tanpa sokongan luaran (ganjaran atau dendaan). Aktiviti motivasi dalaman merupakan aktiviti yang dilakukan oleh seseorang tanpa mengharapkan ganjaran selain kepuasan dan keseronokan yang mengiringi aktiviti tersebut. Menurut Deci dan Flaste (1995) motivasi dalaman merupakan jantung kepada kreativiti, rasa tanggungjawab, tingkahlaku sihat dan perubahan yang dapat bertahan lebih lama.

Motivasi dalaman merupakan kunci kepada kejayaan. Ia dapat dijelaskan dengan pernyataan seorang pelajar remaja kepada gurunya, “Cikgu boleh memberikan kepada saya pelbagai maklumat tetapi cikgu tidak boleh memaksa saya untuk belajar.” Mungkin seorang guru tidak boleh memaksa pelajarnya belajar tetapi guru masih boleh mempengaruhi pelajar agar mereka belajar. Pendekatan yang boleh digunakan ke atas pelajar remaja masa kini untuk menukar tingkahlaku mereka dan menggalakkan pembelajaran ialah melalui kekuatan mempengaruhi tanpa unsur paksaan. Melalui kolaborasi dan pengupayaan (empowerment) kepada pelajar guru dapat mengurangkan tekanan / stres, memperbaiki hubungan guru-pelajar dan lebih berupaya untuk mempengaruhi perubahan tingkahlaku pelajarnya.

Pelajar yang berkolaborasi dengan guru untuk membentuk tingkahlaku diingini akan mula menyedari bahawa peningkatan dan penambahbaikan akan terhasil melalui keinginan dan bukan melalui penggunaan kawalan. Apa juga bentuk kesilapan perlu dilihat sebagai maklum balas untuk mendorong pertumbuhan dan penambahbaikan yang berterusan.

Advertisements