Memotivasikan murid: Ekstrinsik atau intrinsik?

Salah satu tugas yang paling sukar bagi seorang guru ialah bagaimana memotivasikan murid untuk belajar. Ada murid, yang secara semula jadi atau dilahirkan dengan rasa minat untuk belajar. Ada juga murid yang memasuki kelas dalam keadaan terpaksa apabila mereka tidak berminat untuk belajar atau hanya berminat dengan sesetengah perkara. Guru perlu mencari jalan untuk memotivasikan murid begini.

Disebabkan terdapat dua kategori murid (berkaitan motivasi), maka guru boleh menggunakan sama ada motivasi ekstrinsik atau intrinsik. Kedua-dua jenis motivasi ini ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin lebih sukar untuk guru membina motivasi intrinsik murid-muridnya disebabkan motivasi intrinsik lebih bersifat peribadi. Dalam sesetengah kes, murid yang menghadapi masalah dalam kehidupan peribadi mereka, akan lebih tertumpu kepada penyelesaian masalah peribadi tersebut sehingga melupakan minat untuk belajar. Sekiranya guru tidak menunjukkan sifat mengambil tahu (mengambil berat) tentang masalah yang dihadapi oleh murid berkenaan, maka berkemungkinan besar murid tersebut akan terus tertinggal dalam pelajaran. Oleh itu, guru perlu meluangkan sedikit waktu untuk mendengar rintihan dan masalah mereka, kenali mereka, tunjukkan rasa minat untuk membantu dan bimbing mereka untuk mencapai impian.

Untuk membina serta mengekalkan motivasi intrinsik (satu bentuk kemahiran sepanjang hayat) akan mengambil masa yang panjang. Meskipun sekolah merupakan tempat untuk murid mempelajari pelbagai bidang mata pelajaran serta kemahiran, guru tidak harus melupakan peranannya untuk membantu murid menguasai kemahiran belajar. Murid perlu diajar bagaimana menganalisis teks, memahami kaedah peyelidikan (pencarian dan pengumpulan maklumat serta menjadikan maklumat tersebut bermakna), belajar untuk menjawab soalan secara betul, tepat dan padat, berkolaborasi dan bekerjasaman (bukan berlumba untuk saling menewaskan yang lain).

Motivasi ekstrinsik pula adalah lebih mudah untuk dilakukan setelah guru dapat mengenalpasti perkara yang dapat mendorong murid untuk belajar. Sama ada hadiah berbentuk token atau penghargaan, murid jenis motivasi ekstrinsik akan terdorong untuk belajar sekiranya mereka tahu untuk menghargainya. Risiko yang perlu diambil oleh guru ialah untuk melaksanakan motivasi ekstrinsik, guru atau sekolah perlu membayar dengan harga yang agak mahal. Seringkali kos motivasi ekstrinsik diletakkan bebannya ke atas Persatuan Ibu Bapa dan Guru kerana pihak sekolah kurang berkemampuan untuk menanggungnya. Satu perkara lagi, motivasi ekstrinsik hanya bertahan dalam tempoh yang tidak lama. Namun begitu, ia tetap memainkan peranan untuk memberi cahaya kesedaran dan tanggungjawab belajar. Sesetengah pakar pendidikan melihatnya sebagai satu bentuk “rasuah” kerana tidak ada unsur “keikhlasan bertanggungjawab” untuk belajar. Sebagai Muslim, belajar merupakan tangungjawab yang diwajibkan. Murid yang belajar sebenarnya merupakan murid yang menunaikan tanggungjawab yang diwajibkan, meskipun tidak mendapat apa-apa ganjaran kebendaan. Guru hanya perlu menyediakan perancah (scaffolding) ke arah rasa bertanggungjawab untuk belajar.

Guru yang dapat mengimbangkan kadar kepantasan kurikulum (peralihan daripada satu tajuk ke satu tajuk lain) dengan keinginan untuk menjadikan proses pembelajaran suatu yang menyeronokkan, mungkin akan dapat membina sistem gabungan motivasi ekstrinsik dan intrinsik yang berkesanan dan dapat menjadikan murid aktif dalam pembelajaran. Selain mendapat ganjaran, murid juga akan mendapat maklumbalas positif serta peluang untuk meneroka minat dalam skop topik atau mata pelajaran yang diajar. Contohnya, murid diberi peluang untuk memilih topik dalam lingkungan subject area atau memilih tajuk tugasan dar ipada beberapa pilihan yang disediakan oleh guru. Ini bermakna, dalam menyediakan soalan latihan atau tugasan, guru perlu menyediakan alternatif yang membolehkan murid membuat pilihan. Kaedah pembelajaran koperatif boleh digunakan untuk membolehkan murid belajar daripada rakan serta berkongsi maklumat. Setelah tugasan diselesaikan, kualaiti tugasan akan menjadi lebih baik dan ganjaran dapat diberikan dalam bentuk gred, skor atau penghargaan.

Apakah yang akan guru perolehi? Tentulah satu bentuk kepuasan dalam melaksanakan tanggungjawab atau mungkin akan mendapat penghargaan daripada pihak-pihak tertentu.

Advertisements