Lima Strategi Pengurusan Bilik Darjah

  1. Bersikap Positif

Bersikap positif kelihatan seperti satu konsep yang mudah tetapi masih ramai dalam kalangan guru yang tidak mendekati murid-murid dengan sikap yang positif hari demi hari. Guru yang mengajar dengan sikap yang positif sering mempunyai murid yang juga bersikap positif. Guru yang mempunyai sikap yang tidak disukai oleh murid, akan mempunyai murid yang dapat menggambarkan tentang kelemahan guru dalam menguruskan bilik darjah serta tingkahlaku muridd. Apabila guru menghormati murid sebagai individu serta membina murid sebagai manusia/insan, dan bukannya merosakkan mereka, maka murid akan berusaha untuk menggembirakan guru. Mulakan memberi dorongan (sokongan lisan) dengan apa yang murid lakukan dengan baik dan betul (sama ada dalam bentuk kepatuhan kepada autoriti atau pun atas kesedaran akhlak dan moral). Secara perlahan keadaan yang kurang disenangi akan berkurangan.

  1. Tetapkan Jangkaan Lebih Awal

Elakkan daripada memulakan sesi persekolahan awal tahun dengan niat untuk menjadi rakan kepada murid. Pastikan peranan guru didefinisikan secara jelas sejak awal. Murid perlu sedar pada setiap masa bahawa anda merupakan figur yang berautoriti. Hari pertama persekolahan merupakan hari yang paling penting untuk guru menentukan bagaimana pengalaman menguruskan bilik darjah akan berterusan sepanjang tahun. Mulakan dengan ketegasan / asertif dalam tindakan anda (lihat Akhiar dan Shamsina, 2011: Pengendalian Disiplin Ramaja Di Sekolah dan Di Rumah. Penerbitan Mutlimedia Sdn Bhd). Adalah penting untuk murid mengetahui sejak awal apakah peraturan bilik darjah / rutin bilik darjah serta jangkaan-jangkaan guru.

  1. Wujudkan Hubungan Rapport Dengan Murid

Meskipun anda merupakan seorang pemimpin autoitarian dalam bilik darjah, anda masih perlu membina serta mewujudkan hubungan yang rapport dengan murid sejak awal sesi persekolahan dan sebaiknya dalam konteks hubungan interpersonal. Gunakanlah sedikit masa untuk mengenali apa yang disukai dan tidak disukai oleh murid, khususnya berkaitan pengajaran an pembelajaran. Tanamkan semangat kepercayaan pada diri murid bahawa anda berada dalam kelas untuk membantu dan membimbing mereka tumbuh dan berkembang sebagai insan (memanusiakan manusia). Sekiranya perasaan dan minat untuk berdaya maju dapat ditanamkan, adalah lebih mudah untuk mendisiplinkan mereka apabila mereka melakukan kesilapan dan kesalahan. Gunakanlah kaedah, teknik serta aktiviti yang dapat menimbulkan rasa kepercayaan mereka kepada anda. Murid d pat mengsan sama ada guru bersikap pura-pura (hipokrit) atau jujur. Sekiranya mereka dapat mengesan kepura-puraan guru, anda akan menghadapi masalah untuk sepanjang tahun.

  1. Mendefinisikan Akibat Secara Jelas

Dalam minggu pertama persekolahan, adalah penting untuk guru menjelaskan akibat jangka pendek dan jangka panjang sesuatu salahlaku/kecuaian untuk kelas anda (rujuk tahap-tahap pembentukan rasa bertanggungjawab dalam Akhiar dan Shamsina, 2011). Sebaiknya, akibat jangka pendek dibina dan dipersetujui bersama murid untuk menanamkan sikap kepunyaan (sense of belonging) dalam kalangan murid. Dengan membentuk akibat-akibat daripada pilihan yang salah, murid akan menyedari bahawa apa juga akibat yang akan berlaku ekoran daripada salah membuat pilihan, akan dihitamputihkan (direkodkan) dan kemungkinan akan menjadi rekod hitam untuk masa hadapan mereka dalam dunia sebenar.

  1. Istiqamah

Perkara yang paling buruk selepas 4 perkara di atas ialah guru tidak bersikap istiqamah dengan peraturan dan akibat yang telah ditetapkan. Dengan bersikap istiqamah dengan masalah disiplin murid dalam kelas sepanjang tahun persekolahan, akan membolehkan guru menghindarkan kesalahan dan kesilapan daripada berulang. Guru yang tidak istiqamah sering menghadapi masalah pengurusan bilik darjah dan tingkahlaku murid (lihat Akhiar dan Shamsina, 2012 dalam Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkahlaku terbitan Freemind Horizons). Sekiranya anda sendiri tidak mematuhi dan mengikut perkembangan murid anda, murid akan hilang rasa hormat kepada anda. Murid adalah bijak (smart) dan mereka akan lakukan apa sahaja untuk keluar daripada masalah yang dihadapi. Walau bagaimanapun, sekiranya guru terlibat secara langsung dengan perkembangan diri mereka, satu corak perhubungan yang baik akan terbentuk.

 

 

Advertisements